การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รู้ไว้ใช่ว่า พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ ...

รู้ไว้ใช่ว่า พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ ... รู้ไว้ใช่ว่า พรบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ใครได้ประโยชน์ ตอนที่

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัย - ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะ ...

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัย - ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะ ... ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมบัญชีกลางร่างกฎหมายลูกการจัดซื้อจัดจ้างกว่า 19 ฉบับ ประกาศใช้ 24 ...

กรมบัญชีกลางร่างกฎหมายลูกการจัดซื้อจัดจ้างกว่า 19 ฉบับ ประกาศใช้ 24 ... ฉบับ ประกาศใช้

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ...

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ...

ข่าวท้องถิ่น: Workflow การจัดซื้อ จัดจ้าง Cr.คณะทำงานทีมเครือข่ายพัสดุ ...

ข่าวท้องถิ่น: Workflow การจัดซื้อ จัดจ้าง Cr.คณะทำงานทีมเครือข่ายพัสดุ ... ข่าวท้องถิ่น Workflow การจัดซื้อ จัดจ้าง Crคณะทำงานทีมเครือข่ายพัสดุ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทาง ...

รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และแนวทาง ... และแนวทาง

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ...

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ...

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พศ2560

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม - ระบบการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัด ...

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม - ระบบการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัด ... ระบบการขึ้นทะเบียน เพื่อการจัด

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ...

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ... กุมภาพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบการกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ... โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

สัมมนา

สัมมนา "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" - TDRI ... สัมมนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ TDRI

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - YouTube

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - YouTube จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ YouTube

กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...

กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

JamePatsadu: Checklist-การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 60

JamePatsadu: Checklist-การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 60 JamePatsadu

ประชาสัมพันธ์ 2973 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ 2973 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "แนวทางการ ... ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร แนวทางการ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ National Vaccine Institute, Thailand • ประกาศ ...

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ National Vaccine Institute, Thailand • ประกาศ ... สถาบันวัคซีนแห่งชาติ National Vaccine Institute Thailand ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน ...

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน ...

จัดซื้อจัดจ้าง - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | Samsenwittayalai School

จัดซื้อจัดจ้าง - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย | Samsenwittayalai School จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย Samsenwittayalai School

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำปีงบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำปีงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ... ประจำไตรมาสที่

โครงการอียู นำร่องร่างนโยบายการบูรณาการการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวสำหรับ ...

โครงการอียู นำร่องร่างนโยบายการบูรณาการการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวสำหรับ ... โครงการอียู

กมธ.ป.ป.ช.วุฒิฯ ชง

กมธ.ป.ป.ช.วุฒิฯ ชง " 1 โครงการ 1 QR Code" สแกนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ... กมธปปชวุฒิฯ โครงการ Code สแกนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

พช.ศรีบรรพต ต้อนรับการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการ ...

พช.ศรีบรรพต ต้อนรับการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการ ... พชศรีบรรพต

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งาน ...

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง งาน ... ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนกวิชาการจัดหา กศรรพธพธทบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กมธ.ป.ป.ช.วุฒิฯ ชง

กมธ.ป.ป.ช.วุฒิฯ ชง " 1 โครงการ 1 QR Code" สแกนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ... กมธปปชวุฒิฯ โครงการ Code สแกนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

พช.ศรีบรรพต ต้อนรับการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการ ...

พช.ศรีบรรพต ต้อนรับการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการ ... พชศรีบรรพต

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

การเมือง - สกัดทุจริต! กมธ.ปปช.วุฒิฯดัน 1 โครงการ 1 QR Code ติดตาม ...

การเมือง - สกัดทุจริต! กมธ.ปปช.วุฒิฯดัน 1 โครงการ 1 QR Code ติดตาม ... การเมือง สกัดทุจริต กมธปปชวุฒิฯดัน โครงการ Code ติดตาม

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ...

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ... พรบจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ...

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ... จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขุดสระน้ำความจุ ...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขุดสระน้ำความจุ ... พศ2561 ขุดสระน้ำความจุ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง - โรงเรียนกันตังพิทยากร

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง - โรงเรียนกันตังพิทยากร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนกันตังพิทยากร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง:: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สำนักงานอธิการบดี ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง:: ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สำนักงานอธิการบดี ... ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะงานจ้างและครุภัณฑ์ใน ... โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - เทศบาลเมืองจันทบุรี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - เทศบาลเมืองจันทบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เทศบาลเมืองจันทบุรี

บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำรายงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ...

บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำรายงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ... บันทึกข้อความ ปีงบประมาณ

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่าเครื่องพิมพ์ ...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่าเครื่องพิมพ์ ... เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เช่าเครื่องพิมพ์

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของ สสอ.เมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ...

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของ สสอ.เมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ... แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของ สสอเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง:: เทศบาลตำบลพนมรุ้ง บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้าง ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง:: เทศบาลตำบลพนมรุ้ง บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้าง ... ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลพนมรุ้ง บุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้าง

ศธ.เร่งสร้างความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง

ศธ.เร่งสร้างความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | องค์การบริหาร ...

เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | องค์การบริหาร ... เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ องค์การบริหาร

ข่าวท้องถิ่น: Workflow การจัดซื้อ จัดจ้าง Cr.คณะทำงานทีมเครือข่ายพัสดุ ...

ข่าวท้องถิ่น: Workflow การจัดซื้อ จัดจ้าง Cr.คณะทำงานทีมเครือข่ายพัสดุ ... ข่าวท้องถิ่น Workflow การจัดซื้อ จัดจ้าง Crคณะทำงานทีมเครือข่ายพัสดุ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - Page 11 - Government Savings Bank

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - Page 11 - Government Savings Bank ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Page Government Savings Bank

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด ... ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เมื่อ ...

การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เมื่อ ... สิงหาคม เมื่อ

สร้างโอกาสทางธุรกิจ - ธนาคารกรุงไทย ชี้การเข้าถึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ...

สร้างโอกาสทางธุรกิจ - ธนาคารกรุงไทย ชี้การเข้าถึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ... สร้างโอกาสทางธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย

คู่มือกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

คู่มือกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - โรงเรียน ...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - โรงเรียน ... ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ2563 โรงเรียน

ผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - เทศบาลตำบลทุ่ง ...

ผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - เทศบาลตำบลทุ่ง ... ผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลทุ่ง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - Page 8 - Government Savings Bank

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - Page 8 - Government Savings Bank ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Page Government Savings Bank

แผนจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา - โรงพยาบาลนาแห้ว

แผนจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา - โรงพยาบาลนาแห้ว โรงพยาบาลนาแห้ว

กรมบัญชีกลางผ่อนคลายเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง - innnews

กรมบัญชีกลางผ่อนคลายเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง - innnews innnews

KM สื่อสารสาระน่ารู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบุคลากร ม.แม่โจ้-แพร่ฯ By ...

KM สื่อสารสาระน่ารู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบุคลากร ม.แม่โจ้-แพร่ฯ By ... มแม่โจ้แพร่ฯ

ถอดบทเรียนคดีอู่ตะเภา กับ บรรทัดฐาน

ถอดบทเรียนคดีอู่ตะเภา กับ บรรทัดฐาน "เรื่องเวลา" ในกระบวนการจัดซื้อจัด ... ถอดบทเรียนคดีอู่ตะเภา บรรทัดฐาน เรื่องเวลา ในกระบวนการจัดซื้อจัด

กฎกระทรวง 7 ฉบับ ออกตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กฎกระทรวง 7 ฉบับ ออกตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง ฉบับ ออกตามพรบจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พช.ศรีบรรพต ต้อนรับการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการ ...

พช.ศรีบรรพต ต้อนรับการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ได้จากการ ... พชศรีบรรพต

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง:: ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง:: ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ... ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง ประกวดราคาจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ...

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ...

หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ...

หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ... หมวด การจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติ

ข่าวท้องถิ่น: Workflow การจัดซื้อ จัดจ้าง Cr.คณะทำงานทีมเครือข่ายพัสดุ ...

ข่าวท้องถิ่น: Workflow การจัดซื้อ จัดจ้าง Cr.คณะทำงานทีมเครือข่ายพัสดุ ... ข่าวท้องถิ่น Workflow การจัดซื้อ จัดจ้าง Crคณะทำงานทีมเครือข่ายพัสดุ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ...

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ...

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 - องค์การบริหารส่วนตำบล ...

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 - องค์การบริหารส่วนตำบล ... เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบล

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ e-GP ประจำปี 2563 วงเงินสูงสุด ...

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ e-GP ประจำปี 2563 วงเงินสูงสุด ... ประจำปี วงเงินสูงสุด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - Yotathai

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - Yotathai พระราชบัญญัติ Yotathai

เทศบาลตำบลท้ายดง - รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา ...

เทศบาลตำบลท้ายดง - รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา ... เทศบาลตำบลท้ายดง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ... เรื่อง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ...

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ... จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วีดีโอ แนะขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ e-market และ e-bidding | ศาสตร์ ...

วีดีโอ แนะขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ e-market และ e-bidding | ศาสตร์ ... วีดีโอ แนะขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ emarket ebidding ศาสตร์

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะงานจ้างและครุภัณฑ์ใน ... โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ ...

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ...

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ... จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม

ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ ...

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ ... และพยานรับรองการปิดปลด ประกาศเผยแพร่

แนวคิดการติดตามความโปร่งใสโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ถึงเวลา

แนวคิดการติดตามความโปร่งใสโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ถึงเวลา "จับตา ... ถึงเวลา จับตา

สสว.แม่ฮ่องสอน ชวนผู้ประกอบการ SME ขึ้นทะเบียน thaismegp.com เปิดโอกาส ...

สสว.แม่ฮ่องสอน ชวนผู้ประกอบการ SME ขึ้นทะเบียน thaismegp.com เปิดโอกาส ... สสวแม่ฮ่องสอน ชวนผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียน thaismegpcom เปิดโอกาส

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกงหรา ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคลองกงหรา ...

เปิดเผยจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยจัดซื้อจัดจ้าง

สทน. | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สทน. | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Load more