รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ...

รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ... รายงานผลการกำกับ ติดตาม

การจัดทำคำของบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายเงิน ...

การจัดทำคำของบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายเงิน ... หนึ่งผลิตภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายเงิน

ประชาสัมพันธ์โครงการชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - คณะวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - เทศบาลเมืองจันทบุรี

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - เทศบาลเมืองจันทบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เทศบาลเมืองจันทบุรี

การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปีงบ ๒๕๖๓ ...

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปีงบ ๒๕๖๓ ... ๒๕๖๓ ปีงบ ๒๕๖๓

หนังสือราชการ: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ ...

หนังสือราชการ: แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ ... หนังสือราชการ

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 : เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 : เทศบาลเมืองกำแพงเพชร งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 - สำนักงานเทศบาลตำบลสากเหล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 - สำนักงานเทศบาลตำบลสากเหล็ก งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลสากเหล็ก

ตารางการออกปฏิบัติงาน โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตารางการออกปฏิบัติงาน โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตารางการออกปฏิบัติงาน โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ

รายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พศ2560

ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ พศ2563

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ...

หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ...

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ...

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ... ประจำปีงบประมาณ

รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ...

รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ... รายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงานองค์การ ...

งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงานองค์การ ... งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ สำนักงานองค์การ

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี ... เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายจังหวัดและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ...

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายจังหวัดและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม ...

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 - โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 - โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำ ... แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา โพธิ์คำ

รับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสาธิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ ...

รับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสาธิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ประจำปีงบประมาณ ... ประจำปีงบประมาณ

15 ต.ค. 2563 พช.นครพนม สอบสัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติฯ โครงการส่งเสริมนักการ ...

15 ต.ค. 2563 พช.นครพนม สอบสัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติฯ โครงการส่งเสริมนักการ ... พชนครพนม สอบสัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติฯ โครงการส่งเสริมนักการ

พช.นครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินการพัสดุ ประจำปี ...

พช.นครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินการพัสดุ ประจำปี ... พชนครสวรรค์ ประจำปี

วธ.เปิดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565 - โพสต์ ...

วธ.เปิดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565 - โพสต์ ... โพสต์

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ

พช. มุกดาหารลงพื้นที่ ออกนิเทศติดตามงานสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตาม ...

พช. มุกดาหารลงพื้นที่ ออกนิเทศติดตามงานสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมตาม ... มุกดาหารลงพื้นที่

บลูเทคซิตี้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ...

บลูเทคซิตี้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ... ประจำปีงบประมาณ

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 - องค์การบริหารส่วน ...

โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 - องค์การบริหารส่วน ... โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วน

บลูเทคซิตี้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ...

บลูเทคซิตี้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ... ประจำปีงบประมาณ

บลูเทคซิตี้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ...

บลูเทคซิตี้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ... ประจำปีงบประมาณ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 - องค์การ ...

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 - องค์การ ... โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ2565 ครั้งที่ องค์การ

โครงการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ

โครงการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ

พช.ไทรน้อย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ เพื่อ ...

พช.ไทรน้อย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ เพื่อ ... พชไทรน้อย เพื่อ

🚩พช.หนองม่วงไข่ ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปี ...

🚩พช.หนองม่วงไข่ ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปี ... 🚩พชหนองม่วงไข่ ประจำปี

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ. ...

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ. ... งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ2565 เทศบาลตำบลพังโคน อพังโคน

แนวทางการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พศ2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - โรงเรียน ...

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - โรงเรียน ... ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ2563 โรงเรียน

วธ.เปิดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565 - โพสต์ ...

วธ.เปิดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565 - โพสต์ ... โพสต์

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้าน ...

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้าน ...

🚩พช.หนองม่วงไข่ ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปี ...

🚩พช.หนองม่วงไข่ ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจำปี ... 🚩พชหนองม่วงไข่ ประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ

พช.มุกดาหารร่วมงานกฐินน้ำบูชาพญานาค จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ...

พช.มุกดาหารร่วมงานกฐินน้ำบูชาพญานาค จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ... จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ศพอ.ขก.

รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ศพอ.ขก. รายงานประจำปีงบประมาณ ศพอขก

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ...

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ... ประกาศเทศบาลตำบลศรีสำโรง เรื่อง

เทศมนตรีนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ

เทศมนตรีนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ "ของดีนครเชียงราย ... เทศมนตรีนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ ของดีนครเชียงราย

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 | องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 | องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาการ ...

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาการ ...

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ...

การจัดทำคำของบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายเงิน ...

การจัดทำคำของบประมาณโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายเงิน ... หนึ่งผลิตภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายเงิน

พช.ไทรน้อย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ เพื่อ ...

พช.ไทรน้อย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ เพื่อ ... พชไทรน้อย เพื่อ

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 : เทศบาลเมือง ...

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 : เทศบาลเมือง ... ประจำปีงบประมาณ เทศบาลเมือง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ-ประเมินความรู้ความ ...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ-ประเมินความรู้ความ ... กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 - คณะโลจิสติกส์ ...

โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 - คณะโลจิสติกส์ ... คณะโลจิสติกส์

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน ...

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน ...

ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหก ...

ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหก ... เนื่องจากมีอายุครบหก

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ. ...

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ. ... งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ2565 เทศบาลตำบลพังโคน อพังโคน

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 26 ประจำ ... พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ประจำ

พช.อำเภอมายอ ดำเนินงานโครงการไม่ใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ...

พช.อำเภอมายอ ดำเนินงานโครงการไม่ใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ... พชอำเภอมายอ ประจำปีงบประมาณ

เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล

เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล

พช.ลำพูน ลงพื้นที่ รับการตรวจติดตาม การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ...

พช.ลำพูน ลงพื้นที่ รับการตรวจติดตาม การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ... พชลำพูน ลงพื้นที่ รับการตรวจติดตาม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานเทศบาล ...

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานเทศบาล ... เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ สำนักงานเทศบาล

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ

โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ตำบลบ้านแปะ อำเภอ ...

โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ตำบลบ้านแปะ อำเภอ ... ตำบลบ้านแปะ อำเภอ

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญ ของประเทศ ประจำปี ...

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญ ของประเทศ ประจำปี ... ของประเทศ ประจำปี

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ...

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ... ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่

ขอแนะนำวิทยากรและหัวข้อในกิจกรรมโครงการ

ขอแนะนำวิทยากรและหัวข้อในกิจกรรมโครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่ ... ลูกไก่

พช.ลำพูน ลงพื้นที่ รับการตรวจติดตาม การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ...

พช.ลำพูน ลงพื้นที่ รับการตรวจติดตาม การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ... พชลำพูน ลงพื้นที่ รับการตรวจติดตาม

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 19

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 19 เรื่อง พศ2562 ครั้งที่

พช.ลำพูน ลงพื้นที่ รับการตรวจติดตาม การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ...

พช.ลำพูน ลงพื้นที่ รับการตรวจติดตาม การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี ... พชลำพูน ลงพื้นที่ รับการตรวจติดตาม

เทศมนตรีนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ

เทศมนตรีนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ "ของดีนครเชียงราย ... เทศมนตรีนครเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ ของดีนครเชียงราย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ ... เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ

จังหวัดสุพรรณบุรี - มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ...

จังหวัดสุพรรณบุรี - มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ... จังหวัดสุพรรณบุรี

เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล

เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล

ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหก ...

ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบหก ... เนื่องจากมีอายุครบหก

💠 พช.ขอนแก่น : ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ...

💠 พช.ขอนแก่น : ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ... พชขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างจัดทำ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างจัดทำ ... ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมพิจารณาแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พศ2566

อบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงาน โรงเรียนแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสวน ...

อบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงาน โรงเรียนแกนนำอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสวน ... อบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงาน และสวน

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ...

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้าง ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้าง ... ประจำปีงบประมาณ งานจ้าง

หน้า - คู่มือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้า - คู่มือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า คู่มือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พศ2563

สมุทรสงคราม# เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริม ...

สมุทรสงคราม# เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริม ... สมุทรสงคราม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - สำนักงานเทศบาลตำบล ...

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - สำนักงานเทศบาลตำบล ... เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ2563 สำนักงานเทศบาลตำบล

ประกาศโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

ประกาศโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... ประจำปีงบประมาณ

28 พฤษภาคม 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปี ...

28 พฤษภาคม 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปี ... พฤษภาคม กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการ ...

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการ ... สำนักงานศึกษาธิการภาค

แนวทางการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พศ2563

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ที่ได้รับรางวัลการวิจัย ...

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ที่ได้รับรางวัลการวิจัย ... ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ที่ได้รับรางวัลการวิจัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมการนำเสนอโครงการ ส่วนที่ 2 ...

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมการนำเสนอโครงการ ส่วนที่ 2 ... รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ส่วนที่

ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ

โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ...

โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ... ประจำปี

28 พฤษภาคม 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปี ...

28 พฤษภาคม 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปี ... พฤษภาคม กองบัญชาการกองทัพไทย

ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการ ...

ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการ ... โครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี | เทศบาลตำบลสิริราช

งบประมาณรายจ่ายประจำปี | เทศบาลตำบลสิริราช งบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลตำบลสิริราช

คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอเมือง จังหวัด ...

คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอเมือง จังหวัด ... คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ อำเภอเมือง จังหวัด

ร่วมประชุมตรวจติดตามลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการและงานตามภารกิจของ ...

ร่วมประชุมตรวจติดตามลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการและงานตามภารกิจของ ...

Load more