💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขับเคลื่อน ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่และคณะ ...

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขับเคลื่อน ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่และคณะ ... พชขอนแก่น ขอนแก่น

ร่วมเวทีประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย

ร่วมเวทีประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย

(#)ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ @พช.หล่มสัก:พช.หล่มสัก เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจคู่มือการ ...

(#)ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ @พช.หล่มสัก:พช.หล่มสัก เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจคู่มือการ ... ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ พชหล่มสักพชหล่มสัก

PoliceMagazine24: โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมการประชุมวิชาการด้านยาเสพติด สารเสพติด และสุขภาพจิต ...

PoliceMagazine24: โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมการประชุมวิชาการด้านยาเสพติด สารเสพติด และสุขภาพจิต ... PoliceMagazine24 โรงพยาบาลตะกั่วป่า สารเสพติด และสุขภาพจิต

พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11 - สำนักงาน ...

พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 11 - สำนักงาน ... พัฒนาการจังหวัดยะลา ครั้งที่ สำนักงาน

เข้าร่วมการประชุมรับรองข้อมูลจปฐ. - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน

เข้าร่วมการประชุมรับรองข้อมูลจปฐ. - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกำแพงแสน

พช.นครสวรรค์ ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2563 ...

พช.นครสวรรค์ ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2563 ... พชนครสวรรค์ ครั้งที่

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1 ...

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1 ... ครั้งที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ - นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ. ศวทม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเชิง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ. ศวทม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเชิง ... ข่าวประชาสัมพันธ์ นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ศวทม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเชิง

พช.นครสวรรค์ ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2563 ...

พช.นครสวรรค์ ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2563 ... พชนครสวรรค์ ครั้งที่

ร่วมติดตามการประชุมรับรองข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563 - สำนักงานพัฒนา ...

ร่วมติดตามการประชุมรับรองข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563 - สำนักงานพัฒนา ... สำนักงานพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ - นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ. ศวทม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเชิง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ. ศวทม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเชิง ... ข่าวประชาสัมพันธ์ นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ศวทม เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเชิง

@แปดริ้ว:ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

@แปดริ้ว:ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๙๒๕๖๒

๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมการติดตาม ...

๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมการติดตาม ... กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายปานทอง สระคูพันธ์ เป็นประธานการประชุมการติดตาม

ร่วมติดตามการประชุมรับรองข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563 - สำนักงานพัฒนา ...

ร่วมติดตามการประชุมรับรองข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563 - สำนักงานพัฒนา ... สำนักงานพัฒนา

พช.ยะลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พช.ยะลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบน ... พชยะลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบน

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กอท.เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม คณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กอท.เข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม คณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและ ... ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ยะลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พช.ยะลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบน ... พชยะลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบน

๒๒ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบนายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ. ...

๒๒ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบนายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ. ... พย๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจมุกดาหาร มอบนายปานทอง สระคูพันธ์

พช.ยะลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พช.ยะลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบน ... พชยะลา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบน

ทส. ร่วมกับ IUCN ประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียน ...

ทส. ร่วมกับ IUCN ประชุมหารือความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียน ... ร่วมกับ IUCN

ร่วมเวทีประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย

ร่วมเวทีประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเวทีเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ ตาม ...

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเวทีเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ ตาม ... พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมเวทีประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย

ร่วมเวทีประชุมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ชัย

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ...

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ... กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ...

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ... นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต

13 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการ ...

13 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการ ... กรกฏาคม

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีการ ...

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีการ ... วิธีการ

พช.นครสวรรค์ ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2563 ...

พช.นครสวรรค์ ร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2/2563 ... พชนครสวรรค์ ครั้งที่

ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงานพัฒนา ...

ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงานพัฒนา ... ประจำปีงบประมาณ สำนักงานพัฒนา

ร่วมการประชุม National Focal Points Meeting Preventing Violent Extremism through Sport Values ...

ร่วมการประชุม National Focal Points Meeting Preventing Violent Extremism through Sport Values ... ร่วมการประชุม National Focal Points Meeting Preventing Violent Extremism through Sport Values

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom ...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom ... อวส่วนหน้า Zoom

@แปดริ้ว:ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

@แปดริ้ว:ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๕๒๕๖๒

PoliceMagazine24: รัฐสภาไทย เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของประธานรัฐสภา (ภาคออนไลน์) เป็น ...

PoliceMagazine24: รัฐสภาไทย เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของประธานรัฐสภา (ภาคออนไลน์) เป็น ... PoliceMagazine24 รัฐสภาไทย ภาคออนไลน์ เป็น

ทสจ.นครสวรรค์ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการแก้ไขปัญหางานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ...

ทสจ.นครสวรรค์ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการแก้ไขปัญหางานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ...

คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์

คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์

รพ.บรรพตพิสัย เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากท้องถนน ...

รพ.บรรพตพิสัย เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากท้องถนน ... รพบรรพตพิสัย

พจ.ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมการประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ...

พจ.ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมการประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ... พจชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเข้าร่วมการประชุม คณะทำงานร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วย ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเข้าร่วมการประชุม คณะทำงานร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วย ... ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะทำงานร่วมอาเซียนจีน ว่าด้วย

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปี ...

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปี ... พชขอนแก่น เครื่องมือ แบบบูรณาการ ประจำปี

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ...

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ... ผู้ช่วยอธิการบดี มทรล้านนา เชียงราย

PoliceMagazine24: ก.แรงงาน ร่วมเป็นประธานประชุมระดับรัฐมนตรีไทย - กัมพูชา ในรูปแบบการประชุม ...

PoliceMagazine24: ก.แรงงาน ร่วมเป็นประธานประชุมระดับรัฐมนตรีไทย - กัมพูชา ในรูปแบบการประชุม ... PoliceMagazine24 กแรงงาน กัมพูชา ในรูปแบบการประชุม

PoliceMagazine24: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานและการจัดทำแผนการ ...

PoliceMagazine24: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานและการจัดทำแผนการ ... PoliceMagazine24

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คณะ ...

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คณะ ... คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAAจัดการประชุมร่วมกับสมาชิก ทำการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การ ...

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAAจัดการประชุมร่วมกับสมาชิก ทำการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การ ... สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว TTAAจัดการประชุมร่วมกับสมาชิก

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม ร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน อว.ส่วน ... ผู้อำนวยการ ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม อวส่วน

PoliceMagazine24: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานและการจัดทำแผนการ ...

PoliceMagazine24: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานและการจัดทำแผนการ ... PoliceMagazine24

พช.ชุมแพ ร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำ ...

พช.ชุมแพ ร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำ ... พชชุมแพ

กทพ. เข้าร่วมการประชุมนำเสนอแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 ...

กทพ. เข้าร่วมการประชุมนำเสนอแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ปีงบประมาณ 2565 ... เพื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปีงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สบทช.1 เข้าร่วมการประชุมในการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - สบทช.1 เข้าร่วมการประชุมในการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ... ข่าวประชาสัมพันธ์ สบทช1

นพ.สสจ.ภูเก็ต และ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องใน ...

นพ.สสจ.ภูเก็ต และ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องใน ... นพสสจภูเก็ต ผอรพวชิระภูเก็ต

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม ...

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม ... โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย

ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ...

ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ...

พช.สีชมพู : เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากร ...

พช.สีชมพู : เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากร ... พชสีชมพู

เข้าร่วมการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ...

เข้าร่วมการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ... ครั้งที่ ๑๐๒๕๖๑

พจ.ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมการประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ...

พจ.ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมการประชุมเวทีพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ... พจชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

สสค.เชียงราย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ...

สสค.เชียงราย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสหวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ... สสคเชียงราย

PoliceMagazine24: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานและการจัดทำแผนการ ...

PoliceMagazine24: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานและการจัดทำแผนการ ... PoliceMagazine24

@สพอ.เมืองอุทัยธานี

@สพอ.เมืองอุทัยธานี "ร่วมประชุมหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ... สพอเมืองอุทัยธานี

@เมืองอำนาจเจริญ 12 พฤษภาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการ ...

@เมืองอำนาจเจริญ 12 พฤษภาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการ ... เมืองอำนาจเจริญ พฤษภาคม นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงาน

เปิดฉากการประชุมสัญญาป๋างโหลงครั้งที่ 2 ปะหล่อง TNLA และโกก้าง MNDAA ตบเท้าเข้าร่วมในฐานะแขก ...

เปิดฉากการประชุมสัญญาป๋างโหลงครั้งที่ 2 ปะหล่อง TNLA และโกก้าง MNDAA ตบเท้าเข้าร่วมในฐานะแขก ... ปะหล่อง TNLA และโกก้าง MNDAA ตบเท้าเข้าร่วมในฐานะแขก

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานรับสมัครตามระบบ TCAS

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานรับสมัครตามระบบ TCAS มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา TCAS

ร่วมประชุมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กับบริษัทตรี ...

ร่วมประชุมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กับบริษัทตรี ... กับบริษัทตรี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ "ปั้นนักธุรกิจ ... ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ปั้นนักธุรกิจ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมช ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ตรวจกระทรวงหมาดไทย (นาย ...

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมช ร่วมประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ตรวจกระทรวงหมาดไทย (นาย ... ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมช

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายศุภกร มูลสุวรรณ รอง ...

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายศุภกร มูลสุวรรณ รอง ... วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายศุภกร มูลสุวรรณ

เข้าร่วมการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ...

เข้าร่วมการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ... ครั้งที่ ๑๐๒๕๖๑

พช.ชุมแพ ร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำ ...

พช.ชุมแพ ร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำ ... พชชุมแพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข้าร่วมการประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนว ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข้าร่วมการประชุมชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนว ... ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการ ...

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการ ... วันที่ มิถุนายน เวลา นนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการ

พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ ...

พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ ... พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุม WEF 2019 - DWF

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการประชุม WEF 2019 - DWF เข้าร่วมการประชุม

พช.สีชมพู : เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากร ...

พช.สีชมพู : เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากร ... พชสีชมพู

มรส. ร่วมประชุมร่วมระดมความคิด การประเมินศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัย ...

มรส. ร่วมประชุมร่วมระดมความคิด การประเมินศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัย ... ร่วมประชุมร่วมระดมความคิด

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเวทีเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ ตาม ...

พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเวทีเสวนาในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพผ้าทอ ตาม ... พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ...

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ... วันพฤหัสบดีที่ กุมภาพันธ์ เวลา นนายศุภกร มูลสุวรรณ

พช.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการเก็บข้อมูลความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบัน ...

พช.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการเก็บข้อมูลความเป็นอยู่ของคนไทยในปัจจุบัน ... พชลำปาง

พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ ...

พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ ... พชนครสวรรค์

"พช.ปัตตานี ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... พชปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พศ2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ร่วมประชุมหารือการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและปัญหาโฉนดตกน้ำ สทช.2

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ร่วมประชุมหารือการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและปัญหาโฉนดตกน้ำ สทช.2 ข่าวประชาสัมพันธ์ สทช2

สบพ. ร่วมประชุมแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตการฝึกบินร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ...

สบพ. ร่วมประชุมแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตการฝึกบินร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ... บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน บริษัท

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของ ...

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของ ...

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! ตราด/คลองใหญ่ การประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดร่วมกับ ...

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! ตราด/คลองใหญ่ การประชุมเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตราดร่วมกับ ... ดาวใต้นิวส์ออนไลน์ ตราดคลองใหญ่

28 พ.ค. 2563 พช.นครพนม ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและ ...

28 พ.ค. 2563 พช.นครพนม ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและ ... พชนครพนม

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ...

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 16:00 น.นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ... วันที่ มกราคม เวลา นนายสุระชาติ พรหมดิเรก

นพ.สสจ.ภูเก็ต และ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องใน ...

นพ.สสจ.ภูเก็ต และ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของจังหวัดนำร่องใน ... นพสสจภูเก็ต ผอรพวชิระภูเก็ต

นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เข้ารับการ ...

นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เข้ารับการ ... นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมหารือ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ...

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ... วันพฤหัสบดีที่ กุมภาพันธ์ เวลา นนายศุภกร มูลสุวรรณ

HS03 การจัดอมรมเข้าร่วมประชุมการแปรรูปขนมไทย ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ - โครงการ ...

HS03 การจัดอมรมเข้าร่วมประชุมการแปรรูปขนมไทย ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ - โครงการ ... HS03 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จบุรีรัมย์ โครงการ

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ...

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ... นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต

สรท. เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างปลัดกระทรวงพาณิชย์และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อติดตาม ...

สรท. เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างปลัดกระทรวงพาณิชย์และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อติดตาม ... เพื่อติดตาม

พัฒนากรตำบลตลิ่งชัน เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบล เสนอแผนพัฒนาตำบลในด้านการส่งเสริมความมั่นคง ...

พัฒนากรตำบลตลิ่งชัน เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบล เสนอแผนพัฒนาตำบลในด้านการส่งเสริมความมั่นคง ... พัฒนากรตำบลตลิ่งชัน เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบล

ประชุมเพื่อร่วมทบทวนและยืนยันความต้องการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาท ...

ประชุมเพื่อร่วมทบทวนและยืนยันความต้องการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาท ...

DGA ร่วมประชุมกับ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ ...

DGA ร่วมประชุมกับ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ ... ร่วมประชุมกับ วุฒิสภา

@เมืองอำนาจเจริญ 12 พฤษภาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการ ...

@เมืองอำนาจเจริญ 12 พฤษภาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการ ... เมืองอำนาจเจริญ พฤษภาคม นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการ

@เมืองอำนาจเจริญ 12 พฤษภาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการ ...

@เมืองอำนาจเจริญ 12 พฤษภาคม 2563 นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการ ... เมืองอำนาจเจริญ พฤษภาคม นางอโนชา แสงชาติ พัฒนาการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการ

วันที่ 15 ม.ค 63 นายจารุวัฒน์ กองเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ ...

วันที่ 15 ม.ค 63 นายจารุวัฒน์ กองเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ ... วันที่ นายจารุวัฒน์ กองเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ

พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ...

พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ... พชเมืองเชียงใหม่

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาของสหประชาชาติ ประจำปี 2564 ผ่าน ...

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาของสหประชาชาติ ประจำปี 2564 ผ่าน ... ประจำปี ผ่าน

Load more