ผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความ ...

ผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความ ... ผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความ

ผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความ ...

ผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความ ... ผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความ

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนิน ...

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนิน ... พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ - สำนักงานพัฒนา ...

ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ - สำนักงานพัฒนา ... สำนักงานพัฒนา

ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ - สำนักงานพัฒนา ...

ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ - สำนักงานพัฒนา ... สำนักงานพัฒนา

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนิน ...

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนิน ... พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ ...

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ ...

ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน ...

ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน ...

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมการประชุมทางไกล มอบนโยบายการ ...

[email protected]>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมการประชุมทางไกล มอบนโยบายการ ... CDDKANพัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมการประชุมทางไกล มอบนโยบายการ

พจ.อุดรธานี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ ...

พจ.อุดรธานี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ ... พจอุดรธานี

พช.ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช ...

พช.ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช ...

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต คณะทำงานและเลขานุการร่วม #ประชุม ...

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต คณะทำงานและเลขานุการร่วม #ประชุม ... นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต คณะทำงานและเลขานุการร่วม ประชุม

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ...

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ... พชขอนแก่น

พช.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ...

พช.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ... พชปัตตานี

💠 พช.ขอนแก่น : เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมการ ...

💠 พช.ขอนแก่น : เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมการ ... พชขอนแก่น

นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกัน ...

นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกัน ... นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร

พช.โคราช ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ ...

พช.โคราช ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ ... พชโคราช

"พช.สกลนคร ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ ... พชสกลนคร

นครพนม-ผู้ว่าฯ คนใหม่ ร่วมประชุมหารือข้อราชการและการขับเคลื่อนการ ...

นครพนม-ผู้ว่าฯ คนใหม่ ร่วมประชุมหารือข้อราชการและการขับเคลื่อนการ ... นครพนมผู้ว่าฯ คนใหม่

พช.มุกดาหารร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ...

พช.มุกดาหารร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ...

พช.หนองคาย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ...

พช.หนองคาย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ... พชหนองคาย

พช.ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช ...

พช.ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช ...

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาครร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ...

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ สพจ.สมุทรสาครร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ... วันที่ มีนาคม ๒๕๖๒

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ ...

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ ...

พช.เลย ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ...

พช.เลย ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ... พชเลย

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม ...

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม ... พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม

🔸 พช.หนองคาย ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการ ...

🔸 พช.หนองคาย ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการ ... พชหนองคาย

พช.นครพนม-ร่วมประชุมการมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีม ...

พช.นครพนม-ร่วมประชุมการมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีม ... ครั้งที่ ของทีม

พช.นครพนม-ร่วมประชุมการมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีม ...

พช.นครพนม-ร่วมประชุมการมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีม ... ครั้งที่ ของทีม

Wiangchiangroung District Livestock Office สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียง ...

Wiangchiangroung District Livestock Office สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียง ... Wiangchiangroung District Livestock Office สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียง

พัฒนาการจังหวัดฯร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ไทย ...

พัฒนาการจังหวัดฯร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ไทย ...

พจ.อุดรธานี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ ...

พจ.อุดรธานี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ ... พจอุดรธานี

🔸 พช.หนองคาย ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการ ...

🔸 พช.หนองคาย ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการ ... พชหนองคาย

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน ...

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน ...

ศพส.นพ. ร่วมการประชุมออนไลน์ชี้แจงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ ...

ศพส.นพ. ร่วมการประชุมออนไลน์ชี้แจงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ ... ศพสนพ

ข่าวที่ 394/61 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ ...

ข่าวที่ 394/61 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ ... ข่าวที่ ลงวันที่ เมษายน เรื่อง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ...

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ... พชขอนแก่น

พช.ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช ...

พช.ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช ...

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ...

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ... พชขอนแก่น

💠 จังหวัดขอนแก่น : พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจใน ...

💠 จังหวัดขอนแก่น : พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจใน ... จังหวัดขอนแก่น พชขอนแก่น

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ ...

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ ...

พช.โคราช ร่วมประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ...

พช.โคราช ร่วมประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ... พชโคราช สำนักงาน

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนิน ...

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนิน ... พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

CDD@KAN>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมการประชุมทางไกล มอบนโยบายการ ...

[email protected]>>>พัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมการประชุมทางไกล มอบนโยบายการ ... CDDKANพัฒนาชุมชนกาญจนบุรี ร่วมการประชุมทางไกล มอบนโยบายการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ ...

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการ ...

พช.เชียงราย ร่วมการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญ ...

พช.เชียงราย ร่วมการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญ ... พชเชียงราย

อทช.ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก - กรมทรัพยากรทาง ...

อทช.ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก - กรมทรัพยากรทาง ... กรมทรัพยากรทาง

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การ ...

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การ ... Video Conference

ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระ ...

ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระ ...

ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน ...

ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน ...

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนิน ...

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนิน ... พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่องแนว ...

ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่องแนว ... Video Conference เรื่องแนว

ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่องแนว ...

ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่องแนว ... Video Conference เรื่องแนว

พัฒนาการจังหวัดฯร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ไทย ...

พัฒนาการจังหวัดฯร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ไทย ...

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนิน ...

พัฒนาการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนิน ... พัฒนาการจังหวัดหนองคาย

พจ.อุดรธานี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ ...

พจ.อุดรธานี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ ... พจอุดรธานี

💠 พช.ขอนแก่น : เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมการ ...

💠 พช.ขอนแก่น : เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมการ ... พชขอนแก่น

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายโชคชัย แก้วป่อง ผอ.สสช. ได้ร่วมประชุมเชิงปฎิบั ...

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายโชคชัย แก้วป่อง ผอ.สสช. ได้ร่วมประชุมเชิงปฎิบั ... วันที่ กันยายน นายโชคชัย แก้วป่อง ผอสสช ได้ร่วมประชุมเชิงปฎิบั

อธิการบดี มรภ.นศ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ และการ ...

อธิการบดี มรภ.นศ. ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ และการ ... อธิการบดี มรภนศ และการ

CDD@KAN>>>ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา ...

[email protected]>>>ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา ...

พช.ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช ...

พช.ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช ...

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับ ...

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยกระดับ ... มทรล้านนา

พจ.อุดรธานี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ ...

พจ.อุดรธานี ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ ... พจอุดรธานี

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบการ ...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบการ ... อวส่วนหน้า ผ่านระบบการ

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อน ...

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อน ... และการขับเคลื่อน

นครพนม-ผู้ว่าฯ คนใหม่ ร่วมประชุมหารือข้อราชการและการขับเคลื่อนการ ...

นครพนม-ผู้ว่าฯ คนใหม่ ร่วมประชุมหารือข้อราชการและการขับเคลื่อนการ ... นครพนมผู้ว่าฯ คนใหม่

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อน ...

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อน ... และการขับเคลื่อน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ...

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ...

พช.ลพบุรี ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และ ...

พช.ลพบุรี ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และ ... พชลพบุรี ประชุมประจำเดือนกันยายน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสาครร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อน ...

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสาครร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อน ... วันที่ เมษายน ๒๕๖๒

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ... คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พช.นครพนม-ร่วมประชุมการมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีม ...

พช.นครพนม-ร่วมประชุมการมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีม ... ครั้งที่ ของทีม

3 ก.พ. 2563 พช.นครพนม

3 ก.พ. 2563 พช.นครพนม "ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อน ... พชนครพนม

วันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้แทนรักษาการพัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่งเข้าร่วมการ ...

วันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้แทนรักษาการพัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่งเข้าร่วมการ ... วันที่ มกราคม

พช.ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช ...

พช.ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช ...

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม ...

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม ... พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม

14 ธันวาคม 2562 พช.มหาสารคาม ร่วมประชุมบริหารการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ ...

14 ธันวาคม 2562 พช.มหาสารคาม ร่วมประชุมบริหารการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ ... ธันวาคม พชมหาสารคาม

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะ ...

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุขลักษณะ ...

พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ...

พช.นครสวรรค์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ... พชนครสวรรค์

พช.เชียงราย ร่วมการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญ ...

พช.เชียงราย ร่วมการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญ ... พชเชียงราย

CDD@KAN>>>ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา ...

[email protected]>>>ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา ...

พัฒนากรตำบล ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ...

พัฒนากรตำบล ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ... พัฒนากรตำบล OTOP นวัตวิถี

CDD@KAN>>>ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา ...

[email protected]>>>ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา ...

ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน ...

ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน ...

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ...

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ... พชขอนแก่น

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบการ ...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า ผ่านระบบการ ... อวส่วนหน้า ผ่านระบบการ

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web ...

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web ... พชขอนแก่น

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ...

💠 พช.ขอนแก่น : ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ... พชขอนแก่น

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม ...

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม ...

พช.ศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ ...

พช.ศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ ... พชศรีสะเกษ

อำเภอสิงหนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน ...

อำเภอสิงหนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน ... อำเภอสิงหนคร

พช.มุกดาหาร : ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา ...

พช.มุกดาหาร : ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา ... พชมุกดาหาร

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน ...

พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน ...

พช.ยโสธร พัฒนาการจังหวัดยโสธรร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ...

พช.ยโสธร พัฒนาการจังหวัดยโสธรร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ... พชยโสธร

🌸วิถีเมืองเหน่อ..💕 พช.สุพรรณ Change for Good

🌸วิถีเมืองเหน่อ..💕 พช.สุพรรณ Change for Good "ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิง ... 🌸วิถีเมืองเหน่อ💕 พชสุพรรณ Change Good ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิง

เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง ...

เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง ... เข้าร่วมประชุม

พช.เลย ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ...

พช.เลย ร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ... พชเลย

พช.คลองหลวง

พช.คลองหลวง" ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา ... พชคลองหลวง

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายโชคชัย แก้วป่อง ผอ.สสช. ได้ร่วมประชุมเชิงปฎิบั ...

วันที่ 1 กันยายน 2560 นายโชคชัย แก้วป่อง ผอ.สสช. ได้ร่วมประชุมเชิงปฎิบั ... วันที่ กันยายน นายโชคชัย แก้วป่อง ผอสสช ได้ร่วมประชุมเชิงปฎิบั

สสค.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการ ...

สสค.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการ ... สสคอำนาจเจริญ

Load more