การปฐมนิเทศและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ...

การปฐมนิเทศและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ...

การปฐมนิเทศและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ...

การปฐมนิเทศและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ...

⛩ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา

⛩ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

พช.สกลนคร : ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการ ...

พช.สกลนคร : ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการ ... พชสกลนคร

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รับการรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากร ...

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รับการรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากร ... สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร

ท่านรองฯโสภณ มอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ...

ท่านรองฯโสภณ มอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ... ท่านรองฯโสภณ

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน ...

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน ... ดาวใต้นิวส์ออนไลน์ ก่อน

พช.สกลนคร : ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการ ...

พช.สกลนคร : ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการ ... พชสกลนคร

พช.สกลนคร : ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการ ...

พช.สกลนคร : ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผลการ ... พชสกลนคร

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน ...

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน ... สังกัดสำนักงาน

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเป็นตัวแทน สถานศึกษาในสังกัด ...

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเป็นตัวแทน สถานศึกษาในสังกัด ... สถานศึกษาในสังกัด

รก.ผู้อำนวยการ

รก.ผู้อำนวยการ "ราชภัฏสวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม ... รกผู้อำนวยการ ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม

พช.นครสวรรค์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมิน ...

พช.นครสวรรค์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมิน ... พชนครสวรรค์ และการประเมิน

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการ ...

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการ ... วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการ

ท่านรองฯโสภณ มอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ...

ท่านรองฯโสภณ มอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ... ท่านรองฯโสภณ

พช.ยโสธร ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนา ...

พช.ยโสธร ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนา ... พชยโสธร สังกัดสำนักงานพัฒนา

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วันที่ 30 กันยายน 2559 นายสุวิน พึ่งเงิน ...

#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#วันที่ 30 กันยายน 2559 นายสุวิน พึ่งเงิน ... สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุขวันที่ กันยายน นายสุวิน พึ่งเงิน

ท่านรองฯโสภณ มอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ...

ท่านรองฯโสภณ มอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม ... ท่านรองฯโสภณ

พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ชนะการแข่งขันประกวดออกแบบเว็บไซต์ ...

พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ชนะการแข่งขันประกวดออกแบบเว็บไซต์ ...

ผบช.กมค. มอบนโยบายข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกฎหมายและคดี วันที่ 16 ...

ผบช.กมค. มอบนโยบายข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกฎหมายและคดี วันที่ 16 ... ผบชกมค วันที่

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน ...

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน ... ดาวใต้นิวส์ออนไลน์ ก่อน

หลักสูตร

หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ... หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ...

ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ... ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง

สพป.ตราด ต้อนรับคณะดูงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ...

สพป.ตราด ต้อนรับคณะดูงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ... สพปตราด

๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม ...

๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม ... กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม

๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม ...

๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม ... กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม

6 ต.ค.2559 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบแนว ...

6 ต.ค.2559 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบแนว ... ตค2559 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบแนว

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีใน ...

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีใน ... นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด ...

การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด ... สังกัด

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประดับเครื่องหมายอินธนู ...

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประดับเครื่องหมายอินธนู ... ดาวใต้นิวส์ออนไลน์

มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ...

มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ...

->>ประกาศเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ...

->>ประกาศเลื่อนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ ... เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - สถานี ก.ค.ศ. ...

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - สถานี ก.ค.ศ. ... สถานี

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ...

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ... ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

ประชุมทบทวนการพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและประเมิณผลการปฏิบัติ ...

ประชุมทบทวนการพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและประเมิณผลการปฏิบัติ ...

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร: งานประชาสัมพันธ์_ประกาศรับ ...

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร: งานประชาสัมพันธ์_ประกาศรับ ... งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร งานประชาสัมพันธ์_ประกาศรับ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

การอบรมพัฒนางานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...

การอบรมพัฒนางานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ... การอบรมพัฒนางานธุรการโรงเรียน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ ...

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ ... สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนกองทุนการศึกษาของโรงเรียนใน ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนกองทุนการศึกษาของโรงเรียนใน ...

บรรยากาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ...

บรรยากาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ...

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความ ...

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความ ... ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความ

จนท.สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอุดรฯ ร่วมรำบวงสรวง กรมหลวงประจักษ์ ฉลอง ...

จนท.สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอุดรฯ ร่วมรำบวงสรวง กรมหลวงประจักษ์ ฉลอง ... ร่วมรำบวงสรวง กรมหลวงประจักษ์ ฉลอง

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนา ...

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนา ... นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต

การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด ...

การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด ... สังกัด

มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง : วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสงวน มะเสนา ...

มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง : วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสงวน มะเสนา ... มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสงวน มะเสนา

อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากาก ...

อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากาก ... อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากาก

คู่มือการใช้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน ...

คู่มือการใช้มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน ...

ด่วนที่สุด การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ...

ด่วนที่สุด การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ... ด่วนที่สุด การรับนักเรียน ปีการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

ผลการคัดเลือกประธานชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ประจำปี 2563 ...

ผลการคัดเลือกประธานชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ประจำปี 2563 ... สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ประจำปี

การสำรวจ OBEC Poll (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพล) เรื่อง ...

การสำรวจ OBEC Poll (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โพล) เรื่อง ... การสำรวจ OBEC Poll เรื่อง

ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและ ...

ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและ ... ขอความอนุเคราะห์

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน ...

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน ... นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน

วิทยากรจิตอาสา 904 ในสังกัด สำนักงาน กศน.ร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่ ...

วิทยากรจิตอาสา 904 ในสังกัด สำนักงาน กศน.ร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่ ... วิทยากรจิตอาสา ในสังกัด สำนักงาน กศนร่วมบรรยายให้ความรู้

อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้าน ...

อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้าน ... อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้าน

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...

"โครงการส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ... ระดับชั้นประถมศึกษา

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน ...

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน ... นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน

ชมภาพบรรยากาศ การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค สังกัดสำนักงาน กศน.

ชมภาพบรรยากาศ การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค สังกัดสำนักงาน กศน. ชมภาพบรรยากาศ การสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน

สพป.ตราด เป็นประธานงานเกษียณ

สพป.ตราด เป็นประธานงานเกษียณ "เกษียณอย่างทรงคุณค่า อำลาอย่างภาคภูมิ ... สพปตราด เป็นประธานงานเกษียณ เกษียณอย่างทรงคุณค่า อำลาอย่างภาคภูมิ

@น่าน : รับรายงานตัวข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) มาปฏิบัติ ...

@น่าน : รับรายงานตัวข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) มาปฏิบัติ ... น่าน ย้าย มาปฏิบัติ

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน ...

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน ... นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ...

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ... ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

@อำเภอเมืองอำนาจเจริญ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางอโนชา ...

@อำเภอเมืองอำนาจเจริญ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางอโนชา ... อำเภอเมืองอำนาจเจริญ วันที่ กันยายน เวลา นางอโนชา

สพป.ตราด เป็นประธานงานเกษียณ

สพป.ตราด เป็นประธานงานเกษียณ "เกษียณอย่างทรงคุณค่า อำลาอย่างภาคภูมิ ... สพปตราด เป็นประธานงานเกษียณ เกษียณอย่างทรงคุณค่า อำลาอย่างภาคภูมิ

@YALA เมืองน่าอยู่ พช.ยะลา ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวนผลการ ...

@YALA เมืองน่าอยู่ พช.ยะลา ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวนผลการ ... YALA เมืองน่าอยู่ พชยะลา

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ...

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ... นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด

สพป.ตราด เป็นประธานงานเกษียณ

สพป.ตราด เป็นประธานงานเกษียณ "เกษียณอย่างทรงคุณค่า อำลาอย่างภาคภูมิ ... สพปตราด เป็นประธานงานเกษียณ เกษียณอย่างทรงคุณค่า อำลาอย่างภาคภูมิ

เว็บไซต์เรียนรู้กับครูมนตรี นาคีย์: รับมอบเกียรติบัตร การคัดเลือกผลงาน ...

เว็บไซต์เรียนรู้กับครูมนตรี นาคีย์: รับมอบเกียรติบัตร การคัดเลือกผลงาน ... เว็บไซต์เรียนรู้กับครูมนตรี นาคีย์ รับมอบเกียรติบัตร การคัดเลือกผลงาน

มินิ'อิงลิช'โปรแกรม - โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ...

มินิ'อิงลิช'โปรแกรม - โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ... มินิอิงลิชโปรแกรม โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ...

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ... ประชุมคณะกรรมการรับสมัครบุคคล

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนา ...

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนา ... นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต

@ ภูเก็ต 13 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัด ...

@ ภูเก็ต 13 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัด ... ภูเก็ต เมษายน เวลา นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัด

หลักสูตร

หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ... หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

ขอเชิญทำแบบทดสอบ เรื่องหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดยโรงเรียนวัดหนองพลับ ...

ขอเชิญทำแบบทดสอบ เรื่องหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดยโรงเรียนวัดหนองพลับ ... ขอเชิญทำแบบทดสอบ เรื่องหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โดยโรงเรียนวัดหนองพลับ

สช.จ.ปัตตานี ประชุมมอบนโยบาย ทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติราชการ และต่อ ...

สช.จ.ปัตตานี ประชุมมอบนโยบาย ทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติราชการ และต่อ ... สชจปัตตานี ประชุมมอบนโยบาย และต่อ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีใน ...

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีใน ... นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

รายงานสถิติผู้สมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ...

รายงานสถิติผู้สมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ...

@YALA เมืองน่าอยู่ พช.ยะลา ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวนผลการ ...

@YALA เมืองน่าอยู่ พช.ยะลา ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวนผลการ ... YALA เมืองน่าอยู่ พชยะลา

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ...

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ...

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้าง ...

สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้าง ... สำนักงาน จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศแล้ว!!! รายชื่อ ผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด ...

ประกาศแล้ว!!! รายชื่อ ผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด ... ประกาศแล้ว รายชื่อ ผู้เข้าสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด

อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากาก ...

อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากาก ... อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากาก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ: คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ...

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ: คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ... สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ...

สาธารณสุขอำเภอเมืองตากนำข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข ...

สาธารณสุขอำเภอเมืองตากนำข้าราชการและพนักงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุข ... สังกัดสำนักงานสาธารณสุข

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน ...

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน ... นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมข้าราชการและบุคลากรใน

ชมภาพบรรยากาศ การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค สังกัดสำนักงาน กศน.

ชมภาพบรรยากาศ การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค สังกัดสำนักงาน กศน. ชมภาพบรรยากาศ การสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน

อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากาก ...

อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากาก ... อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่แจกหน้ากาก

ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากต้นสังกัดเดิมไป ...

ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากต้นสังกัดเดิมไป ... ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากต้นสังกัดเดิมไป

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ... ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชมภาพบรรยากาศ การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค สังกัดสำนักงาน กศน.

ชมภาพบรรยากาศ การสอบครูผู้ช่วย ภาค ค สังกัดสำนักงาน กศน. ชมภาพบรรยากาศ การสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน

๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม ...

๔ กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม ... กันยายน ๒๕๖๐ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน ...

!!!ดาวใต้นิวส์ออนไลน์!!! พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน ... ดาวใต้นิวส์ออนไลน์ ก่อน

@YALA เมืองน่าอยู่ พช.ยะลา ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวนผลการ ...

@YALA เมืองน่าอยู่ พช.ยะลา ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวนผลการ ... YALA เมืองน่าอยู่ พชยะลา

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ราย ...

->>ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เรื่อง ราย ... เรื่อง

PoliceMagazine24: กศน.จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ...

PoliceMagazine24: กศน.จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ... PoliceMagazine24 กศนจังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด

การเลือกสถานศึกษา ของผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ...

การเลือกสถานศึกษา ของผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ... การเลือกสถานศึกษา

Load more