ตราสัญลักษณ์ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ตราสัญลักษณ์ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ...

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ... กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - คำแถลงนโยบาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - คำแถลงนโยบาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คำแถลงนโยบาย

อบจ.ลำปาง อบรมการมีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชน อบต.วอแก้ว - องค์การบริหาร ...

อบจ.ลำปาง อบรมการมีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชน อบต.วอแก้ว - องค์การบริหาร ... อบจลำปาง อบตวอแก้ว องค์การบริหาร

คำแถลงนโยบายของนางสาวตวงรัตน์ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

คำแถลงนโยบายของนางสาวตวงรัตน์ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คำแถลงนโยบายของนางสาวตวงรัตน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ...

อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ... อบจลำปาง ครั้งที่ ประจำปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและกรมทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมมือกันจัดทำบันทึก ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและกรมทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมมือกันจัดทำบันทึก ... ได้ร่วมมือกันจัดทำบันทึก

ขอแสดงความยินดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การ ...

ขอแสดงความยินดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสมาชิกสภาองค์การ ...

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน 27 สิงหาคม ...

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน 27 สิงหาคม ... สิงหาคม

อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านหม้อ จ.สิงห์บุรี - องค์การ ...

อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านหม้อ จ.สิงห์บุรี - องค์การ ... อบจลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบตบ้านหม้อ จสิงห์บุรี องค์การ

ศิลปินนักแสดง

ศิลปินนักแสดง "ปิง ฟรุตตี้" ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษบางกอกแอร์เวย์ ณ อบ ... ศิลปินนักแสดง ฟรุตตี้

อบจ.ลำปาง ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รร.วอแก้ววิทยา - องค์การบริหารส่วน ...

อบจ.ลำปาง ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รร.วอแก้ววิทยา - องค์การบริหารส่วน ... อบจลำปาง ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รรวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์พุทธศิลป์และ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์พุทธศิลป์และ ... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปางจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นอำเภอวังเหนือและอำเภองาว - องค์การ ...

อบจ.ลำปางจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นอำเภอวังเหนือและอำเภองาว - องค์การ ... องค์การ

อบต. แม่คำมี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ณ จังหวัด ...

อบต. แม่คำมี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ณ จังหวัด ... แม่คำมี จังหวัด

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน 5 สิงหาคม ...

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน 5 สิงหาคม ... สิงหาคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ...

แต่งตั้งนายอนวัช สัตตบุศย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร ...

แต่งตั้งนายอนวัช สัตตบุศย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร ... แต่งตั้งนายอนวัช สัตตบุศย์

อบต. แม่คำมี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ณ จังหวัด ...

อบต. แม่คำมี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ณ จังหวัด ... แม่คำมี จังหวัด

ศิลปินนักแสดง

ศิลปินนักแสดง "ปิง ฟรุตตี้" ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษบางกอกแอร์เวย์ ณ อบ ... ศิลปินนักแสดง ฟรุตตี้

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองล้อมแรด - องค์การบริหารส่วน ...

อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองล้อมแรด - องค์การบริหารส่วน ... อบจลำปาง องค์การบริหารส่วน

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปาง เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพแจ้ ...

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปาง เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพแจ้ ... เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพแจ้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง - เว็บไซต์ท้องถิ่น ...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง - เว็บไซต์ท้องถิ่น ... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เว็บไซต์ท้องถิ่น

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปาง เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพแจ้ ...

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปาง เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพแจ้ ... เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพแจ้

นายกอบจ.ลำปางร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ...

นายกอบจ.ลำปางร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ... ครั้งที่

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ...

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ... กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครฯ ยื่นหนังสือด้วยตนเอง! - องค์การบริหารส่วน ...

แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครฯ ยื่นหนังสือด้วยตนเอง! - องค์การบริหารส่วน ... แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครฯ ยื่นหนังสือด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วน

ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ให้การ ...

ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ให้การ ... ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

แต่งตั้งนายอนวัช สัตตบุศย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร ...

แต่งตั้งนายอนวัช สัตตบุศย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร ... แต่งตั้งนายอนวัช สัตตบุศย์

ผู้สมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบจ.ลำปาง คนที่ 3 - องค์การบริหาร ...

ผู้สมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบจ.ลำปาง คนที่ 3 - องค์การบริหาร ... ประจำ อบจลำปาง คนที่ องค์การบริหาร

ประวัติความเป็นมา - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประวัติความเป็นมา - องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

งานถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย ...

งานถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย ... วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู - YouTube

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู - YouTube YouTube

งานถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย ...

งานถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย ... วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.ลำปาง MOU ร่วมกับ อปท.และหน่วยงานอื่น คิดค่าบริการกำจัดขยะ ...

อบจ.ลำปาง MOU ร่วมกับ อปท.และหน่วยงานอื่น คิดค่าบริการกำจัดขยะ ... อบจลำปาง ร่วมกับ อปทและหน่วยงานอื่น คิดค่าบริการกำจัดขยะ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร ...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร ...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร ...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร ...

อบจ.ลำปาง อุดหนุนงบจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ ...

อบจ.ลำปาง อุดหนุนงบจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ ... อบจลำปาง วิชาการ

องค์การบริหารส่วน จังหวัดมหาสารคาม - YouTube

องค์การบริหารส่วน จังหวัดมหาสารคาม - YouTube องค์การบริหารส่วน จังหวัดมหาสารคาม YouTube

เช็คสิทธิ์รอบเก็บตก! - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เช็คสิทธิ์รอบเก็บตก! - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เช็คสิทธิ์รอบเก็บตก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปางจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ - องค์การบริหารส่วน ...

อบจ.ลำปางจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ - องค์การบริหารส่วน ... องค์การบริหารส่วน

อบจ.ลำปางประชุมหารือแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด ...

อบจ.ลำปางประชุมหารือแนวทางป้องกันโรคโควิด-19 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด ... องค์การบริหารส่วนจังหวัด

งานถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย ...

งานถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย ... วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย

อบต. แม่คำมี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ณ จังหวัด ...

อบต. แม่คำมี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ณ จังหวัด ... แม่คำมี จังหวัด

อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวัน ...

อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวัน ... อบจลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา และเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวัน

อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการขยะจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ ...

อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการขยะจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ ... อบจลำปาง มธรรมศาสตร์ ศูนย์

อบจ.ลำปาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อบจลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน 19 มีนาคม ...

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน 19 มีนาคม ... มีนาคม

สตง.เข้าพบนายก อบจ.ลำปาง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สตง.เข้าพบนายก อบจ.ลำปาง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สตงเข้าพบนายก อบจลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง ร่วมแต่งกายชุดพื้นเมืองตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ...

อบจ.ลำปาง ร่วมแต่งกายชุดพื้นเมืองตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ... อบจลำปาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว ขอขอบพระคุณ องค์การ ...

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลโคกสูง จ.สระแก้ว ขอขอบพระคุณ องค์การ ... วันที่ สิงหาคม โรงพยาบาลโคกสูง จสระแก้ว ขอขอบพระคุณ องค์การ

อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ...

อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561 ... อบจลำปาง ครั้งที่ ประจำปี

อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองล้อมแรด - องค์การบริหารส่วน ...

อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองล้อมแรด - องค์การบริหารส่วน ... อบจลำปาง องค์การบริหารส่วน

โลโก้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โลโก้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โลโก้

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ... สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี

อบจ.ลำปาง มอบระบบกรองน้ำแก่โรงเรียนบ้านกล้วย ตำบลหัวเมือง จังหวัดลำปาง ...

อบจ.ลำปาง มอบระบบกรองน้ำแก่โรงเรียนบ้านกล้วย ตำบลหัวเมือง จังหวัดลำปาง ... อบจลำปาง ตำบลหัวเมือง จังหวัดลำปาง

งานถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย ...

งานถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย ... วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย

อบต. แม่คำมี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ณ จังหวัด ...

อบต. แม่คำมี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่คำมี ณ จังหวัด ... แม่คำมี จังหวัด

อบจ.ลำปาง อบรมการมีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชน อบต.วอแก้ว - องค์การบริหาร ...

อบจ.ลำปาง อบรมการมีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชน อบต.วอแก้ว - องค์การบริหาร ... อบจลำปาง อบตวอแก้ว องค์การบริหาร

คก.ฝึกอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ...

คก.ฝึกอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ...

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปาง เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพแจ้ ...

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปาง เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพแจ้ ... เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพแจ้

อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม เนื่องในวัน ...

อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม เนื่องในวัน ... อบจลำปาง เนื่องในวัน

งานถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย ...

งานถวายกฐินสามัคคีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย ... วัดสมัยหลวง ตำบลสมัย

ตราสัญลักษณ์ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ตราสัญลักษณ์ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตราสัญลักษณ์

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แสดงความยินดี นายก อบจ.ลำปาง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แสดงความยินดี นายก อบจ.ลำปาง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แสดงความยินดี นายก อบจลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ... สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... ประจำปีงบประมาณ

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 - องค์การบริหารส่วน ...

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 - องค์การบริหารส่วน ... ประจำปี องค์การบริหารส่วน

แสดงความยินดี นายก อบจ.ลำปาง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

แสดงความยินดี นายก อบจ.ลำปาง - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แสดงความยินดี นายก อบจลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาก - องค์การบริหารส่วน ...

อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาก - องค์การบริหารส่วน ... อบจลำปาง องค์การบริหารส่วน

อบจ.ลำปาง ร่วมในพิธีรับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ ...

อบจ.ลำปาง ร่วมในพิธีรับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ ... อบจลำปาง

อบจ.ลำปาง ร่วมส่งมอบรถพยาบาลให้กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเทศบาลตำบล ...

อบจ.ลำปาง ร่วมส่งมอบรถพยาบาลให้กับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเทศบาลตำบล ... อบจลำปาง และเทศบาลตำบล

โครงการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบการตัดเย็บเสื้อผ้า (บ้านห้วยเดื่อ) - องค์การ ...

โครงการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบการตัดเย็บเสื้อผ้า (บ้านห้วยเดื่อ) - องค์การ ... บ้านห้วยเดื่อ องค์การ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุมและ ...

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุมและ ...

อบจ.ลำปาง จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ...

อบจ.ลำปาง จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ... อบจลำปาง

อบจ.ลำปาง จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ...

อบจ.ลำปาง จัดโครงการสร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน ... อบจลำปาง

ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง จัดโครงการ ...

ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง จัดโครงการ ... มสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ลำปาง จัดโครงการ

อบจ.ลำปางจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ - องค์การบริหารส่วน ...

อบจ.ลำปางจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ - องค์การบริหารส่วน ... องค์การบริหารส่วน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร ...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5399 8333

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5399 8333

อบจ.ลำปาง สระเกล้าดำหัวอดีตนายกฯสุนี สมมี - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง สระเกล้าดำหัวอดีตนายกฯสุนี สมมี - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อบจลำปาง สระเกล้าดำหัวอดีตนายกฯสุนี สมมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รณรงค์

รณรงค์"สงกรานต์สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน ... รณรงค์สงกรานต์สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สืบสานสานประเพณี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สืบสานสานประเพณี "ล่องสะเปาจาวละกอน ... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สืบสานสานประเพณี ล่องสะเปาจาวละกอน

โลโก้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

โลโก้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โลโก้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

อบจ.ลำปางจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอเกาะคา - องค์การบริหาร ...

อบจ.ลำปางจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอเกาะคา - องค์การบริหาร ... องค์การบริหาร

อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม เนื่องในวัน ...

อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนสายวัฒนธรรม เนื่องในวัน ... อบจลำปาง เนื่องในวัน

อบจ.ลำปางรับการตรวจประเมิน LPA - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปางรับการตรวจประเมิน LPA - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อบจลำปางรับการตรวจประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อบจ.ลำปาง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลฯ - องค์การ ...

อบจ.ลำปาง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลฯ - องค์การ ... อบจลำปาง องค์การ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง วันท้องถิ่นไทย มีนาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... ประจำปีงบประมาณ

ภาพบรรยากาศเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาววังเหนือ - แจ้ห่ม ไป ...

ภาพบรรยากาศเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาววังเหนือ - แจ้ห่ม ไป ... แจ้ห่ม

นายก อบจ.ลำปาง ต้อนรับ ส.ส.อุดรธานี และ นายก อบจ.อุดรธานี - องค์การ ...

นายก อบจ.ลำปาง ต้อนรับ ส.ส.อุดรธานี และ นายก อบจ.อุดรธานี - องค์การ ... นายก อบจลำปาง ต้อนรับ สสอุดรธานี นายก อบจอุดรธานี องค์การ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ...

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ... กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ

โครงการ "สร้างการมีส่วนร่วมจัดการขยะจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน 9 มีนาคม ... โครงการ มีนาคม

Load more