เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับ ผู้สูงอายุ อสม. และประชาชนใน ...

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับ ผู้สูงอายุ อสม. และประชาชนใน ... เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับ ผู้สูงอายุ และประชาชนใน

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ...

โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ... ประจำปี

กีฬาเทศบาลตำบลแจ้ห่มเกมส์ ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กีฬาเทศบาลตำบลแจ้ห่มเกมส์ ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม กีฬาเทศบาลตำบลแจ้ห่มเกมส์ ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กีฬาเทศบาลตำบลแจ้ห่มเกมส์ ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กีฬาเทศบาลตำบลแจ้ห่มเกมส์ ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม กีฬาเทศบาลตำบลแจ้ห่มเกมส์ ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เปิดตลาดนัดชุมชนอำเภอแจ้ห่ม - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เปิดตลาดนัดชุมชนอำเภอแจ้ห่ม - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม เปิดตลาดนัดชุมชนอำเภอแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ...

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ... ประจำปี

การสนับสนุนการฝึกซ้อมการหนีไฟ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน ศูนย์ ...

การสนับสนุนการฝึกซ้อมการหนีไฟ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน ศูนย์ ... การสนับสนุนการฝึกซ้อมการหนีไฟ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน ศูนย์

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 - เทศบาล ...

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 - เทศบาล ... ประจำปีงบประมาณ เทศบาล

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าตลาดนัดชุมชน(กาดศรีหลวง) - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าตลาดนัดชุมชน(กาดศรีหลวง) - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 - เทศบาล ...

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 - เทศบาล ... ประจำปีงบประมาณ เทศบาล

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - Home | Facebook

สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - Home | Facebook สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง Home Facebook

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าตลาดนัดชุมชน(กาดศรีหลวง) - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าตลาดนัดชุมชน(กาดศรีหลวง) - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน ประจำปี ...

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน ประจำปี ... เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ...

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ... ประจำปี

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563 ในวันที่ ...

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563 ในวันที่ ... เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี ในวันที่

แหล่งท่องเที่ยว - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

แหล่งท่องเที่ยว - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

Social Network - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Social Network - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง Social Network เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

การลดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การลดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม การลดใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การเปิดเผยราคากลาง - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การเปิดเผยราคากลาง - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม การเปิดเผยราคากลาง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำ ตาม โครงการ อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่งน้ำ ...

กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำ ตาม โครงการ อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่งน้ำ ... กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำ โครงการ อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ แหล่งน้ำ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

พิธีหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

พิธีหล่อเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประชาสัมพันธ์รับโอน ย้าย พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแจ้ห่มของเรา - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแจ้ห่มของเรา - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความสามัคคีของประชาชน ประจำปี 2561 ...

โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความสามัคคีของประชาชน ประจำปี 2561 ... ประจำปี

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ ...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ ... และสมเด็จพระ

เทศบาลตำบลบ้านสาเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ ...

เทศบาลตำบลบ้านสาเดินรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ ... เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้

ขอเชิญชวนชาวแจ้ห่ม ร่วมปฏิบัติภารกิจลำปางสะอาด ในแผนปฏิบัติการ แผน ...

ขอเชิญชวนชาวแจ้ห่ม ร่วมปฏิบัติภารกิจลำปางสะอาด ในแผนปฏิบัติการ แผน ... ขอเชิญชวนชาวแจ้ห่ม ร่วมปฏิบัติภารกิจลำปางสะอาด ในแผนปฏิบัติการ

โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 - เทศบาลตำบลบ้านสา ...

โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 - เทศบาลตำบลบ้านสา ... โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านสา

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมการวางแผนการเพาะปลูกและจัดการศัตรูพืชอย่างปลอดภัยตามโครงการ ...

กิจกรรมการวางแผนการเพาะปลูกและจัดการศัตรูพืชอย่างปลอดภัยตามโครงการ ...

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่น ประจำปี 2563 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่น ประจำปี 2563 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่น ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

อบรมสตรี_๒๑๐๓๐๓ - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

อบรมสตรี_๒๑๐๓๐๓ - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อบรมสตรี_๒๑๐๓๐๓ เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

วัดอักโขชัยศิริ - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วัดอักโขชัยศิริ - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วัดอักโขชัยศิริ เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

การขอเลขที่บ้าน - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การขอเลขที่บ้าน - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม การขอเลขที่บ้าน เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 - เทศบาล ...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 - เทศบาล ... การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัย สมัยที่ ประจำปี เทศบาล

โครงการเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนอ้วนลดอ้วนลดพุง ตำบลแจ้ห่ม ...

โครงการเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนอ้วนลดอ้วนลดพุง ตำบลแจ้ห่ม ... ตำบลแจ้ห่ม

ภาษีป้าย - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ภาษีป้าย - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาษีป้าย เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

อบรมสตรี_๒๑๐๓๐๓_3 - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

อบรมสตรี_๒๑๐๓๐๓_3 - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อบรมสตรี_๒๑๐๓๐๓_3 เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564 เทศบาลตำบลบ้านสาออกให้บริการเก็บภาษี ...

วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564 เทศบาลตำบลบ้านสาออกให้บริการเก็บภาษี ... วันที่ เดือน มิถุนายน

หัวหน้าส่วนราชการภายใน - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

หัวหน้าส่วนราชการภายใน - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม หัวหน้าส่วนราชการภายใน เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส - เทศบาลตำบล ...

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส - เทศบาลตำบล ... ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - About | Facebook

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - About | Facebook เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง About Facebook

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

ข้อมูลพื้นฐาน - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ข้อมูลพื้นฐาน - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ ...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ ... และสมเด็จพระ

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การใช้แผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ ...

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การใช้แผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ ... ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การใช้แผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ

คณะผู้บริหาร - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

คณะผู้บริหาร - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

คณะผู้บริหาร - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

คณะผู้บริหาร - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 - เทศบาล ...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 - เทศบาล ... การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ ประจำปี เทศบาล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมถนน คสล. ถนนเชียงหมั้น ซอย 3/1 ...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมถนน คสล. ถนนเชียงหมั้น ซอย 3/1 ... ถนนเชียงหมั้น

เปิดเผยการราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมถนน ...

เปิดเผยการราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมถนน ...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. ...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. ... โครงการสัตว์ปลอดโรค ศาสตราจารย์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ... การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ประจำปี

สมาชิกสภาเทศบาล - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สมาชิกสภาเทศบาล - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ...

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ...

ดอยฟ้างาม ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ ...

ดอยฟ้างาม ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ ... ดอยฟ้างาม ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้

สมาชิกสภาเทศบาล - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สมาชิกสภาเทศบาล - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ...

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ...

การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - เทศบาล ...

การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - เทศบาล ... เทศบาล

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2561 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม#ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 ...

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม#ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 ...

สภา_๒๑๐๒๒๕_2 - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

สภา_๒๑๐๒๒๕_2 - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สภา_๒๑๐๒๒๕_2 เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

อบรมสตรี_๒๑๐๓๐๓_0 - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

อบรมสตรี_๒๑๐๓๐๓_0 - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อบรมสตรี_๒๑๐๓๐๓_0 เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ประจำปี 2560 - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประจำปี เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คณะผู้บริหาร - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

คณะผู้บริหาร - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ ...

ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ ... ประกาศเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรื่อง

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอ ...

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง - เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอ ... เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอ

กิจกรรมหน้าเสาธงกับนายกเทศมนตรี - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

กิจกรรมหน้าเสาธงกับนายกเทศมนตรี - เทศบาลตำบลแจ้ห่ม เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

วัดอักโขชัยศิริ - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วัดอักโขชัยศิริ - เทศบาลตำบลบ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง วัดอักโขชัยศิริ เทศบาลตำบลบ้านสา อแจ้ห่ม จลำปาง

Load more