มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ...

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ... มทเดินหน้าขับเคลื่อน Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น

รองนายกฯ กำชับบุรีรัมย์ทำแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในชัดเจน - โพสต์ทูเดย์ ...

รองนายกฯ กำชับบุรีรัมย์ทำแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในชัดเจน - โพสต์ทูเดย์ ... รองนายกฯ โพสต์ทูเดย์

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ...

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ... มทเดินหน้าขับเคลื่อน Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น

สศช. กับบทบาทขับเคลื่อนแผนฯ 12 ในประเด็นการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ...

สศช. กับบทบาทขับเคลื่อนแผนฯ 12 ในประเด็นการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ... กับบทบาทขับเคลื่อนแผนฯ

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ...

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ... มทเดินหน้าขับเคลื่อน Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ...

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ... มทเดินหน้าขับเคลื่อน Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น

ในประเทศ - ผู้ว่าฯตรังเปิดกรอบแผนพัฒนาสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ยึดตาม ...

ในประเทศ - ผู้ว่าฯตรังเปิดกรอบแผนพัฒนาสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ยึดตาม ... ในประเทศ ยึดตาม

กรมเจรจาฯ หารือสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ...

กรมเจรจาฯ หารือสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ... กรมเจรจาฯ หารือสภาเกษตรกรแห่งชาติ

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ...

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ... มทเดินหน้าขับเคลื่อน Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

กมธ.อุดมศึกษาฯสัมมนา 48 มหา'ลัยในกทม.มุ่งพัฒนารับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ...

กมธ.อุดมศึกษาฯสัมมนา 48 มหา'ลัยในกทม.มุ่งพัฒนารับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ... กมธอุดมศึกษาฯสัมมนา

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ...

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ... มทเดินหน้าขับเคลื่อน Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น

UTA จัดทำแผนฯ พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเชื่อมโครงข่ายพื้นฐานฯใน EEC : อินโฟ ...

UTA จัดทำแผนฯ พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเชื่อมโครงข่ายพื้นฐานฯใน EEC : อินโฟ ... จัดทำแผนฯ อินโฟ

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ ...

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ ... กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ วัดโพธิ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ ...

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ ... กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ วัดโพธิ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

พช.ตรัง จัดประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับ ...

พช.ตรัง จัดประชุมโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับ ... พชตรัง

title

title title

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ ...

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ ... กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ วัดโพธิ์

ก.เกษตรฯ เตรียมแผนพัฒนาแหล่งน้ำ สำรวจความเหมาะสมในการก่อสร้างประตูระบาย ...

ก.เกษตรฯ เตรียมแผนพัฒนาแหล่งน้ำ สำรวจความเหมาะสมในการก่อสร้างประตูระบาย ... กเกษตรฯ เตรียมแผนพัฒนาแหล่งน้ำ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ...

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ... กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พชนราธิวาส

พช.ยะลา ร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ในช่วงแผนพัฒนา ...

พช.ยะลา ร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ในช่วงแผนพัฒนา ... พชยะลา ในช่วงแผนพัฒนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ...

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ... กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พชนราธิวาส

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ...

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ... กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พชนราธิวาส

กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพฯ พัฒนา ...

กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพฯ พัฒนา ... พัฒนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ...

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ... กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พชนราธิวาส

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ...

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ... กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พชนราธิวาส

ที่ประชุมอีอีซีขานรับแนวคิดนายกฯทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อีอีซีสร้าง ...

ที่ประชุมอีอีซีขานรับแนวคิดนายกฯทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อีอีซีสร้าง ...

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ...

มท.เดินหน้าขับเคลื่อน One Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น ... มทเดินหน้าขับเคลื่อน Plan แผนพัฒนาฯครั้งใหญ่ ครอบคลุมทุกตำบล เน้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ...

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ... กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พชนราธิวาส

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ...

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พช.นราธิวาส บรรยายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับ ... กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พชนราธิวาส

ระเบียบใหม่! แผนพัฒนาฯ พื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ผุด ก.บ.ต. ...

ระเบียบใหม่! แผนพัฒนาฯ พื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ผุด ก.บ.ต. ... ระเบียบใหม่ แผนพัฒนาฯ พื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล

แนวทางการพัฒนาการขนส่งของประเทศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาการขนส่งของประเทศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 สู่อนาคตประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ สู่อนาคตประเทศไทย

ด่วน! ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม ...

ด่วน! ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม ... ด่วน ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม

เป็นทางการ! นายกฯ เปิดประชุมสุดยอดอาเซียน เสนอ 3 ประเด็นร่วมพัฒนา ดัน ...

เป็นทางการ! นายกฯ เปิดประชุมสุดยอดอาเซียน เสนอ 3 ประเด็นร่วมพัฒนา ดัน ... เป็นทางการ นายกฯ เปิดประชุมสุดยอดอาเซียน เสนอ ประเด็นร่วมพัฒนา

PPT - ทุนเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. ...

PPT - ทุนเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. ... ทุนเศรษฐกิจ ฉบับที่

การประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็น ...

การประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็น ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

"มองทิศทาง นโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ" - กองแผนงาน มองทิศทาง นโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กองแผนงาน

ในประเทศ - 'ผู้ว่าฯปัตตานี'ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปี63

ในประเทศ - 'ผู้ว่าฯปัตตานี'ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปี63 ในประเทศ

พจ.อุบลฯ ประชุมเข้ม หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย วางแผนขับเคลื่อนงาน ...

พจ.อุบลฯ ประชุมเข้ม หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย วางแผนขับเคลื่อนงาน ... พจอุบลฯ ประชุมเข้ม หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย วางแผนขับเคลื่อนงาน

แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ...

แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ... แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

พช.อุบลฯ ร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผน ...

พช.อุบลฯ ร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผน ... พชอุบลฯ เพื่อขับเคลื่อนแผน

พจ.อุบลฯ ประชุมเข้ม หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย วางแผนขับเคลื่อนงาน ...

พจ.อุบลฯ ประชุมเข้ม หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย วางแผนขับเคลื่อนงาน ... พจอุบลฯ ประชุมเข้ม หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย วางแผนขับเคลื่อนงาน

การยาสูบฯ ชูแผนพัฒนาที่ดินใน กทม. และเชียงราย ให้เอกชนเช่า หวังสร้าง ...

การยาสูบฯ ชูแผนพัฒนาที่ดินใน กทม. และเชียงราย ให้เอกชนเช่า หวังสร้าง ... การยาสูบฯ ชูแผนพัฒนาที่ดินใน และเชียงราย ให้เอกชนเช่า หวังสร้าง

สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอแผนนำร่อง

สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอแผนนำร่อง "โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม 5G ต้นแบบ สำหรับภาค ... สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอแผนนำร่อง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ต้นแบบ สำหรับภาค

ในประเทศ - ปรับปรุงสวนลุมฯครั้งใหญ่เริ่มพ.ค.'63 พร้อมลุยแผนพัฒนาเมืองใน ...

ในประเทศ - ปรับปรุงสวนลุมฯครั้งใหญ่เริ่มพ.ค.'63 พร้อมลุยแผนพัฒนาเมืองใน ... ในประเทศ พร้อมลุยแผนพัฒนาเมืองใน

มูลนิธิชีวิตไท - บทความ - อนาคตเกษตรกรไทย…อยู่ตรงไหน? ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ ...

มูลนิธิชีวิตไท - บทความ - อนาคตเกษตรกรไทย…อยู่ตรงไหน? ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ ... มูลนิธิชีวิตไท บทความ อนาคตเกษตรกรไทย…อยู่ตรงไหน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ

การประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็น ...

การประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็น ...

แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ...

แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ... แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

ผู้อำนวยการม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิง ...

ผู้อำนวยการม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิง ... ผู้อำนวยการมสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง

สธ.หารือร่วมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วางแผนพัฒนาและสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 ...

สธ.หารือร่วมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ วางแผนพัฒนาและสนับสนุนวัคซีนโควิด 19 ... สธหารือร่วมคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

แนวทางการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

แนวทางการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 สู่อนาคตประเทศไทย แนวทางการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ สู่อนาคตประเทศไทย

ในประเทศ - 'ม.แม่โจ้-สภาชนเผ่าพื้นที่เมืองฯ'ถกแผนพัฒนาคนรุ่นใหม่ชุมชนบน ...

ในประเทศ - 'ม.แม่โจ้-สภาชนเผ่าพื้นที่เมืองฯ'ถกแผนพัฒนาคนรุ่นใหม่ชุมชนบน ... ในประเทศ

นายกฯ ย้ำปรับแผนดูแลพัฒนาภาคใต้เพิ่มเติม เผยการลงทุนในพื้นที่ก้าวหน้า ...

นายกฯ ย้ำปรับแผนดูแลพัฒนาภาคใต้เพิ่มเติม เผยการลงทุนในพื้นที่ก้าวหน้า ... นายกฯ เผยการลงทุนในพื้นที่ก้าวหน้า

ประชุมกับข้าราชการในสังกัด เพื่อปรึกษาหารือแนวทางจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ...

ประชุมกับข้าราชการในสังกัด เพื่อปรึกษาหารือแนวทางจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ... ประชุมกับข้าราชการในสังกัด

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ...

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ... นายสมหวัง พ่วงบางโพ นายสุรศักดิ์

กรมชลฯคลอดแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายแบบมีส่วนร่วม

กรมชลฯคลอดแผนพัฒนาลุ่มน้ำคลองกลายแบบมีส่วนร่วม

ด่วน! ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม ...

ด่วน! ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม ... ด่วน ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม

กรมการแพทย์แผนไทยฯจับมือ ม.ขอนแก่น เตรียมปั้นงานวิจัยครบวงจร เพื่อพัฒนา ...

กรมการแพทย์แผนไทยฯจับมือ ม.ขอนแก่น เตรียมปั้นงานวิจัยครบวงจร เพื่อพัฒนา ... กรมการแพทย์แผนไทยฯจับมือ มขอนแก่น เตรียมปั้นงานวิจัยครบวงจร เพื่อพัฒนา

รองนายกฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน ...

รองนายกฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน ... รองนายกฯ ปรมัตถ์วินัย

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ 'กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ' เป็น 'กรมการแพทย์แผนไทยฯ'

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ 'กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ' เป็น 'กรมการแพทย์แผนไทยฯ' ราชกิจจานุเบกษาประกาศ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เป็น กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ในประเทศ - 'วิศวะจุฬาฯ'จับมือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เดินหน้าแผน ...

ในประเทศ - 'วิศวะจุฬาฯ'จับมือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เดินหน้าแผน ... ในประเทศ เดินหน้าแผน

นายกฯ เน้นย้ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและ ...

นายกฯ เน้นย้ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและ ... นายกฯ พร้อมเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและ

ด่วน! ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม ...

ด่วน! ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม ... ด่วน ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม

"บุญลือ" กมธ.กีฬาฯ พร้อมดันแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ตอบโจทก์ ... บุญลือ กมธกีฬาฯ ฉบับที่ ตอบโจทก์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับทบทวน(2561-2565) โครงการขับเคลื่อน ...

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับทบทวน(2561-2565) โครงการขับเคลื่อน ... ฉบับทบทวน25612565 โครงการขับเคลื่อน

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับทบทวน(2561-2565) โครงการขับเคลื่อน ...

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับทบทวน(2561-2565) โครงการขับเคลื่อน ... ฉบับทบทวน25612565 โครงการขับเคลื่อน

รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมชี้แจงแผนงานการพัฒนาระบบการวางแผนบริหาร ...

รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมชี้แจงแผนงานการพัฒนาระบบการวางแผนบริหาร ... รองผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา

การประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็น ...

การประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็น ...

ที่ประชุมอีอีซีขานรับแนวคิดนายกฯทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อีอีซีสร้าง ...

ที่ประชุมอีอีซีขานรับแนวคิดนายกฯทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อีอีซีสร้าง ...

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ...

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ... นายสมหวัง พ่วงบางโพ นายสุรศักดิ์

ประชุมข้าราชการในสังกัด เพื่อปรึกษาหารือแนวทางจัดทำแผนพัฒนาชุมชนคุณธรรม ...

ประชุมข้าราชการในสังกัด เพื่อปรึกษาหารือแนวทางจัดทำแผนพัฒนาชุมชนคุณธรรม ... ประชุมข้าราชการในสังกัด

ด่วน! ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม ...

ด่วน! ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม ... ด่วน ผู้สมัครสอบอาสาพัฒนาทุกท่าน วางแผนในการเดินทางมาสอบฯ ให้ทันตาม

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ...

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ... นายสมหวัง พ่วงบางโพ นายสุรศักดิ์

กรมการแพทย์แผนไทยฯจับมือ ม.ขอนแก่น เตรียมปั้นงานวิจัยครบวงจร เพื่อพัฒนา ...

กรมการแพทย์แผนไทยฯจับมือ ม.ขอนแก่น เตรียมปั้นงานวิจัยครบวงจร เพื่อพัฒนา ... กรมการแพทย์แผนไทยฯจับมือ มขอนแก่น เตรียมปั้นงานวิจัยครบวงจร เพื่อพัฒนา

พช.อุบลฯ ร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผน ...

พช.อุบลฯ ร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผน ... พชอุบลฯ เพื่อขับเคลื่อนแผน

รองนายกฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน ...

รองนายกฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน ... รองนายกฯ ปรมัตถ์วินัย

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ...

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ... นายสมหวัง พ่วงบางโพ นายสุรศักดิ์

กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพฯ พัฒนา ...

กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพฯ พัฒนา ... พัฒนา

แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ...

แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ... แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

ในหลวง ร.10 เสด็จฯ ปัตตานี - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี

ในหลวง ร.10 เสด็จฯ ปัตตานี - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ในหลวง เสด็จฯ ปัตตานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผน ฯ

ไทยปรับแผนพัฒนาฯฉบับ 12 ,ยุทธศาสตร์ชาติ สู้ COVID-19

ไทยปรับแผนพัฒนาฯฉบับ 12 ,ยุทธศาสตร์ชาติ สู้ COVID-19 ไทยปรับแผนพัฒนาฯฉบับ ยุทธศาสตร์ชาติ COVID19

พช.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ...

พช.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ... พชคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

18 สิงหาคม 2560 ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ...

18 สิงหาคม 2560 ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ... สิงหาคม ดรมนัส โนนุช

พช.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ...

พช.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ... พชคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

โครงการ ควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและ ...

โครงการ ควบคุมโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและ ... โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งนันทนาการในพื้นที่ป่าสงวนฯ ... ประชุมเชิงปฏิบัติการ

พช.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ...

พช.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ... พชคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ...

แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ... แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

PPT - การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 (2550-2554 ...

PPT - การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ 10 (2550-2554 ... การพัฒนาสังคมเชิงรุก มิติใหม่ของการพัฒนาในช่วงแผนฯ

ก.อุตฯ ผนึก ส.อ.ท. มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใน 4 มิติตามแผนยุทธศาสตร์ ...

ก.อุตฯ ผนึก ส.อ.ท. มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใน 4 มิติตามแผนยุทธศาสตร์ ... กอุตฯ ผนึก มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใน มิติตามแผนยุทธศาสตร์

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนายอำเภอบุคคลต้นแบบในการ ...

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนายอำเภอบุคคลต้นแบบในการ ... ผู้ว่าฯ เชียงใหม่

พช.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ...

พช.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ... พชคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็น ...

การประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมด้วยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็น ...

รองนายกฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน ...

รองนายกฯ ดอน ปรมัตถ์วินัย กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน ... รองนายกฯ ปรมัตถ์วินัย

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ ...

กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์ ... กรมการพัฒนาชุมชน จับมือ วัดโพธิ์

Load more